Senin, 12 Desember 2011

LKMM Pra-TD FTIF Part kedua


Setelah LKMM Pra-TD part pertama diteruskannya LKMM pra-TD part kedua. Maksud dari part kedua ialah lanjutan dari part pertama. LKMM part kedua dilaksanakan pada tanggal 10 dan 11 Desember 2011 dari jam setengah delepan sampai jam lima dikelas masing-masing. LKMM kali ini dikemas dalam Sembilan materi berturut-turut dalam dua hari dan pengenalan  Tema.
Materi pertama yakni pengenalan PATRIOT, dibahasnya apakah PATRIOT itu dan mengapa dipilihnya tema PATRIOT. Diteruskannya dengan materi pertama  yakni Persepsi. Dalam setiap materi pasti ada stimulantnya yang dibungkus dalam sebuah permainan dan setiap materi dua peserta teraktif akan mendapatkan lambang senyum, sehingga teman-teman berlomba-lomba untuk mendapattkan senyum yang sebanyak-banyaknya. Materi kedua yakni Logika berfikir, berfikir secara kritis . kemudian ISHOMA (Istirahat, Sholat, dan makan). Setelah ISHOMA dilanjutkan lagi dengan materi ketiga yakni mendengar aktif maksudnya mendengar dengan rasa empati dan akan memberikan feed back.  Dalam setiap materi mempunyai permainan yang membuat kita tidak bosan dengan materi tersebut. Permainan seru selalu dilakukan oleh sang pemberi materi. Dilanjutkan lagi dengan Berbicara efektif yakni menyampaikan obrolan dengan denagn maksud dan tjuan secara jelas, padat, lugas, mudah difahami oleh pendengar dengan semupurna. Kemudian dilanjutkannya Sholat dan istirahat, setelah Sholat dan istirahat dilanjutkannya materi terakhir untuk hari sabtu yakni A.K.U yang artinya Aku Kenyataan dan Usaha.
Hari pertamapun usai, dilanjutkan hari kedua pada hari minggu para peserta langsung memasuki kelas masing-masing. Bagi yang tidak mengikuti LKMM pra-TD ini akan menjalaninya di tahun depan, karena LKMM ini mempunyai tahap-tahapan. Kali ini materi pertama untuk hari minggu yakni S.R.K kepanjangan dari Sasaran, Resiko, dan Konsekuen. Pada materi ini masih berkelanjutan dengan materi kemarin yakni A.K.U. setelah materi pertama dilanjutkannya dengan materi kedua  yakni Pengenalan diri membahas empat sifat manusia yakni Sanguinis, Koleris, Melankolis, dan Plegmatis. Untuk materi ketiga yakni pengembangan diri, hal yang masih saya ingat sekali yakni tujuan hidup kita untuk mati, tapi hidup jangan dibuat mati. Setelah materiketiga dilanjutkannya ISHOMA kemudian diteruskan dengan materi yang keempat sekaligus materi yang terakhir yakni pribadi dan organisasi.
Setelah materi terakhir dilanjutkannya dengan stimulant besar-besaran yang bertempat di lapangan teknik informatika dengan permainan yakni semua peserta membentuk  FTIF. Bentukan huruf FTIF dari jumlah kurang lebih 400 peserta membentuk huruf yang sangat cantik dengan ditengah-tengah diberikannya lambang FTIF. Sayangnya fotonya belum saya dapatkan
Setelah penugasan berakhir acara penutupanpun berakhir di aula informatika. Penutupan ini di umumkan untuk peserta teraktif dalam setiap kelas. Kemudian diumukannya pula esai terbaik. Dar pengumuman tersebut berakhirlah acara LKMM Pra-TD FTIF baertemakan PATRIOT. Semoga para peserta dapat menjadi PATRIOT atau pahlawan bagi orang lain, bangsa dan agama.
FTIF hidup FTIF, jaya FTIF,  ITS jaya

2 komentar: